Zakończenie inwestycji na terenie kombinatu chemicznego PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.

Składowisko odpadów w Suchodole Włościańskim gm. Sabie przywrócono środowisku.
30 listopada 2016
Zakończenie inwestycji na terenie kombinatu chemicznego PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.
8 grudnia 2016

Zakończenie inwestycji na terenie kombinatu chemicznego PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.

Na zlecenie EKOLOGISTYKA Sp. z o.o wykonaliśmy prace polegające na zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów stałych. W zakresie znalazły się roboty kształtujące nieckę składowiska i jej obwałowania, zabezpieczenie antyerozyjne skarpy kwatery, system drenażu i odwodnienia terenu oraz wykonanie warstw uszczelniających z gliny i materiałów syntetycznych. Firma nasza spełniła specjalne wymogi techniczne i organizacyjne właściwe dla działań na terenie czynnego zakładu branży chemicznej. Prace trwały od lipca b.r