O firmie

 
O firmie Foleko


Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem oraz realizacją inwestycji budowlanych, głównie związanych z gospodarką odpadami. Stale poszerzamy swe kompetencje poprzez współpracę z ekspertami, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz firmami (także międzynarodowymi) oferującymi nowoczesne technologie i materiały. Zachowujemy najwyższe standardy jakości i poszanowania dla środowiska naturalnego. Nasze działania obejmują kompleksową obsługę inwestycji - od sporządzenia koncepcji, przez wykonanie inwestycji „pod klucz”, aż do uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego zadania. Zawsze stawiamy sobie za cel, aby nasze realizacje były w pełni bezpieczne, funkcjonalne, niezawodne i niedrogie w eksploatacji.
 

Wiedza i doświadczenie

180

Generalne wykonawstwo inwestycji

Foleko - projekty hal stalowych, hal systemowych, rekultywacji składowisk odpadów, budowy kwater odpadów
27

Opracowań projektowych

Foleko - własne pojazdy, sprzęt ciężki, wykonawstwo hal, budowa kwater
9.1mln m2

Powierzchnia izolacji geosyntetykami

Foleko - własne pojazdy, sprzęt ciężki, wykonawstwo hal, budowa kwater
90tys. m3

Objętość konstrukcji żelbetowych

770ha

Powierzchnia wykonanych rekultywacji i nowych kwater

Przykładowe Realizacje

Kompostownie
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Budowa części biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa).
Wydajność instalacji 27 000 Mg/rok dla frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów komunalnych lub zebranych selektywnie, 33 000 Mg/rok dla pofermentatu uzyskanego ze stabilizacji beztlenowej; wartość inwestycji 10.8 mln zł. Brutto.

Budowa instalacji do kompostowania w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.
Wydajność instalacji 18 000 Mg/rok; wartość inwestycji 14.6 mln zł. brutto.

Budowa instalacji do stabilizacji odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.
Przepustowość instalacji 10 000 Mg/rok, wartość inwestycji 8.5 mln zł. brutto.

Budowa kompostowni dla Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów w Świdnicy.
Wydajność instalacji 21 000 Mg/rok; wartość inwestycji 8.6 mln zł. brutto.

Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych  w systemie zamkniętym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Płoszowie.
Wydajność instalacji 19 000 Mg/rok; wartość robót 12.1 mln zł. brutto.

Rozbudowa i modernizacja Kompostowni Odpadów zlokalizowanej przy Składowisku Odpadów w Legnicy.
Wydajność instalacji 25 000 Mg/rok; wartość inwestycji 8 mln zł. brutto.

Budowa kompostowni w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze gm. Chojnice
wydajność instalacji 18 000 Mg/rok, wartość inwestycji 4.6 mln zł. brutto
Zakłady Utylizacji Odpadów Komunalnych
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Zambrowie.
Obiekty kubaturowe, infrastruktura, instalacja do kompostownia odpadów organicznych o wydajności 12 200 Mg/rok, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności 176 000 m3; składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest o pojemności 144 000 m3; wartość łączna inwestycji 22.9 mln zł. brutto.

Budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy.
Wydajność instalacji 10 500 Mg/rok; wartość inwestycji 8.6 mln zł. brutto.

Przebudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lubiejewie.
Obiekty kubaturowe, infrastruktura, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności 364 000 m3; wartość inwestycji 4.4 mln zł. brutto.

Rozbudowa i modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry.
Obiekty kubaturowe, infrastruktura, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności 524 000 m3; wartość inwestycji 13.9 mln. zł. brutto.

Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów w Lubaniu.
Obiekty kubaturowe w tym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, infrastruktura; wartość robót 4.5 mln zł. brutto.

Zaprojektowanie i rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Lubaniu,
budowa sortowni odpadów w hali o kubaturze 24.8 tys. m3, wartość inwestycji 26.6 mln zł. brutto.
Inne Obiekty Przemysłowe
Wykonanie platformy inwestycyjnej pod budowę zakładu produkcyjnego Elektrolux Poland w Świdnicy.
Pow. platformy 30.05 ha, wartość robót 9.5 mln zł

Wykonanie platformy inwestycyjnej pod budowę zakładu produkcyjnego Colgate-Palmolive Company w Świdnicy
Pow. platformy 7 ha, wartość robót 2.8 mln zł. netto.

Hala o konstrukcji stalowej dla ZGOK w Balinie.
Pow. użytkowa hali 3270 m2, wartość robót 8 mln zł. brutto.

Wykonanie platformy inwestycyjnej dla zadania „Budowa centrum badań i rozwoju Mondelez International RD&Q we Wrocławiu”
Pow. platformy 0.78 ha; wartość robót 1.56 mln zł. brutto.

Zaprojektowanie i budowa hali wysokiego magazynowania z częścią biurowo-wystawienniczo-socjalną dla STEMA Świdnica
kubatura 58 tys. m3, wartość inwestycji 7.9 mln zł. brutto.
Składowiska odpadów
Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.
Pojemność składowiska 156 000 m3; wartość inwestycji 4.3 mln zł. brutto.

Wykonanie kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku w Suchym Lesie.
Pojemność składowiska 284 000 m3; wartość inwestycji 5.9 mln zł. brutto.

Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni.
Pojemność składowiska 256 000 m3; wartość inwestycji 3.3 mln zł. brutto.

Wybudowanie kwatery balastu w ramach projektu ”Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.
Powierzchnia składowiska 3.6 ha; wartość robót 7.1 mln zł. brutto

Budowa kwatery nr 3 składowiska odpadów w ramach projektu „Modernizacja i Rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać”.
Pojemność składowiska 261 000 m3; wartość inwestycji 3 mln zł. brutto.

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim.
Powierzchnia kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne 1.3 ha; powierzchnia kwatery na odpady niebezpieczne 0.25 ha; wartość inwestycji 3.1 mln zł. brutto.

Rozbudowa kwatery do składowania odpadów w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.
Pojemność kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne 75 000 m3; wartość inwestycji 1.9 mln zł. brutto.

Budowa kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych w Katowicach.
Powierzchnia kwatery 3.15 ha; wartość inwestycji 4.9 mln zł. brutto.

Budowa kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta Lubin.
Powierzchnia kwatery 4.5 ha; wartość robót 7.4 mln zł. brutto.

Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów w Ostrowie Wielkopolskim o kwaterę nr 1/3 wraz z rekultywacją składowiska istniejącego.
Pojemność kwatery 325 000 m3; wartość inwestycji 3.4 mln zł. brutto.

Budowa III kwatery składowiska odpadów w Rybniku.
Powierzchnia kwatery 3.2 ha; wartość inwestycji 9.7 mln zł. brutto.
Budowa sektorów 3 i 4 składowiska odpadów Ścięgnach.
Pojemność składowiska 157 000 m3, wartość inwestycji 9.3 mln zł. brutto.

Budowa miejskiego składowiska odpadów komunalnych - Budowa nowej kwatery odpadów komunalnych w Zabrzu.
Pojemność kwatery 135 000 m3; wartość inwestycji 2.8 mln zł. brutto.

Budowa składowiska odpadów komunalnych w Paszczynie dla Gminy Dębica
powierzchnia kwatery 1.45 ha, wartość inwestycji 8.2 mln zł. brutto.
Rekultywacje składowisk odpadów
Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych
Składowisko w Sulikowie pow. rekultywacji 1.07 ha
Składowisko w Polanicy Zdroju pow. rekultywacji 2.65 ha
Składowisko w Bystrzycy Kłodzkiej  pow. rekultywacji 3.69 ha
Składowisko w Stróży gm. Mietków pow. rekultywacji 0.86 ha
Składowisko w Przemkowie  pow. rekultywacji 1.27 ha
Składowisko w Strzegomianach gm. Sobótka  pow. rekultywacji 1.22 ha
Składowisko w Sulęcinie gm. Siechnice  pow. rekultywacji 1.02 ha
Składowisko w Ziębicach  pow. rekultywacji 5 ha Wartość robót 9.1 mln zł. brutto

Zamknięcie i rekultywacja kwatery P2 zlokalizowanej na składowisku miasta Poznania w Suchym Lesie.
Pow. rekultywacji 5.9 ha, wartość robót 6.9 mln zł. brutto.

Rekultywacja składowiska odpadów miejskich i innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli.
Pow. rekultywacji 3.5 ha, wartość robót 4.1 mln zł. brutto.

Rekultywacja 8 składowisk przewidzianych do zamknięcia w ramach projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie”.

Składowisko w m. Długa, gm. Sępopol  pow. rekultywacji 0.75 ha
Składowisko w m. Medyny gm. Lidzbark Warmiński pow. rekultywacji 5.3 ha
Składowisko w m. Dywity, gm, Dywity pow. rekultywacji 2.4 ha
Składowisko w m. Adamowo, gm. Biskupiec pow. rekultywacji 3.2 ha
Składowisko w m. Zełwągi, gm. Mikołajki pow. rekultywacji 1.5 ha
Składowisko w m. Kocioł Duży, gm. Pisz pow. rekultywacji 4.25 ha
Składowisko w m. Kierwiny, gm. Kiwity pow. rekultywacji 1 ha
Składowisko w m. Łęgajny, gm. Barczewo pow. rekultywacji 11.5 ha
Łączna wartość prac 19.9 mln zł. brutto.  

Zabezpieczenie składowiska odpadów komunalnych w Międzywodziu
Pow. rekultywacji 2.2 ha, wartość robót 1.76 mln zł. brutto.

Wykonanie prac rekultywacyjnych 11 składowisk wraz z opracowaniem projektów na rekultywację składowisk oraz promocją projektu” na rzecz Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” gm. Starogard Gdański.  

Składowisko w m. Zblewo, gm. Zblewo pow. rekultywacji 1.2 ha
Składowisko w m. Skórcz, gm. Skórcz  pow. rekultywacji 1.9 ha
Składowisko w m. Bietowo, gm. Lubichowo pow. rekultywacji 0.8 ha
Składowisko w m. Strych, gm. Kaliska pow. rekultywacji 1.3 ha
Składowisko w m. Osowo, gm. Karsin pow. rekultywacji 0. 9 ha
Składowisko w m. Liniewskie Góry, gm. Liniewo pow. rekultywacji 1.1 ha
Składowisko w m. Skaryszewy, gm. Skaryszewy pow. rekultywacji 1.5 ha
Składowisko w m. Bobrowiec, gm. Smętowo Graniczne pow. rekultywacji 1 ha
Składowisko w m. Linowiec, gm. Starogard Gdański pow. rekultywacji 8.7 ha
Składowisko w m. Osiek, gm. Osiek pow. rekultywacji 0.7 ha
Składowisko w m. Osówek, gm. Osieczna pow. rekultywacji 0.8 ha
Łączna wartość robót 11.1 mln zł. brutto.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Braszowicach gm. Ząbkowice Śląskie.
Pow. rekultywacji 1.8 ha, wartość robót 1.3 mln zł. brutto.

Rekultywacja istniejącego składowiska w Srebrzyszczu i pozostałych gminnych składowisk.
Składowisko w Srebrzyszczu, gm. Chełm  pow. rekultywacji 4.03 ha
Składowisko w m. Leśniewice, gm. Leśniewice  pow. rekultywacji 0.4 ha
Składowisko w m. Strachosław, gm. Kamień pow. rekultywacji 2.36 ha
Składowisko w m. Uchanie, gm. Uchanie pow. rekultywacji 0.8 ha
Składowisko w m. Bytyń, gm. Wola Uhryska  pow. rekultywacji 0.7 ha
Składowisko Dubienka, gm. Dubienka pow. rekultywacji  pow. rekultywacji 0.98 ha
Składowisko Strzelce, gm. Białopole pow. rekultywacji 0.77 ha
Składowisko Żmudź, gm. Żmudź pow. rekultywacji 0.21 ha
Składowisko Wojsławice, gm. Wojsławice pow. rekultywacji 0.65 ha
Składowisko Władysławów, gm. Wierzbica pow. rekultywacji 0.26 ha
Składowisko Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny pow. rekultywacji 1.19 ha
Składowisko Kobyle, gm. Rejowiec pow. rekultywacji 4.18 ha
Łączna wartość robót 9.2 mln zł brutto.

Rekultywacja składowiska odpadów w ramach projektu „Rekultywacja składowiska odpadów – kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elbląg”.
Pow. rekultywacji 3.61 ha, wartość robót 1.7 mln zł. brutto.

Rekultywacja kwatery nr 1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
powierzchnia 4.7 ha, wartość robót 7.1 mln zł. brutto.  
 

Potencjał wykonawczy


FOLEKO rozpoczynające swą działalność w 1994 roku było zaledwie trzyosobowym zespołem dysponującym skromnym wyposażeniem. Od tego czasu ilość zatrudnionych pracowników i majątek przyjęły optymalne wielkości pozwalające firmie podejmować poważne zadania inwestycyjne, jednocześnie unikając ryzyka ponoszenia nadmiernych kosztów stałych. Co najważniejsze, dysponujemy liczną, stosunkowo młodą, lecz bardzo profesjonalną kadrą techniczną. Najwyższy poziom zawodowy prezentują nasi monterzy i operatorzy. Jesteśmy praktycznie samowystarczalni pod względem niezbędnego nam sprzętu ciężkiego. Na przestrzeni lat, dzięki rzetelności w relacjach z innymi przedsiębiorcami, zbudowaliśmy sieć sprawdzonych powiązań kooperacyjnych, która zwielokrotnia nasze możliwości działania. Współpracują z nami tak uznane firmy jak: FALUBAZ, LUXOR, ALSTON, COMPOSYSTEM, HANTSCH, CATEPILLAR.
 

Zdrowe finanse


Potencjał ekonomiczny i posiadane zasoby finansowe FOLEKO są faktyczną gwarancją jej wiarygodności w relacjach z inwestorami i firmami współpracującymi przy realizacji zadań. Kumulowanie kapitału wypracowanego na przestrzeni lat działalności oraz prowadzona umiejętna polityka finansowa spowodowały, że w praktyce działania firmy nie występuje problem tzw. zatorów płatniczych. Brak ryzyka utraty płynności powoduje, że podczas ustalania istotnych elementów umów możliwe jest optymalizowanie warunków płatności.

Zdolność kredytowa i wykorzystany kredyt

Przychody

Wskaźnik płynnosci finansowej