….po pierwsze

FIRMA


Ponad 25 lat FOLEKO Sp. z o.o z powodzeniem funkcjonuje na coraz bardziej wymagającym rynku budowlanym. Jego reguły są jasne ...


Dowiedz się więcej

….ale najważniejsze

KLIENT


Warunkiem zawarcia kontraktu (a potem zadowolenia z realizacji) przez KLIENTA jest upewnienie się, że wybrana przez niego FIRMA spełnia poniższe warunki...


Dowiedz się więcej
 

Witam Państwa na naszej stronie internetowej.

Szczególnie cieszę się zainteresowaniem tych z Państwa, którzy dotychczas nie zetknęli się z działalnością spółki FOLEKO. Mam nadzieję, że w tym miejscu znajdziecie Państwo przyciągające uwagę informacje powodujące chęć bliższego poznania nas, a w rezultacie nawiązania współpracy. Bardzo na nią liczę i serdecznie zapraszam do kontaktu.

Prezes Zarządu Ireneusz Pałac
 
Paralaksa tła
 

FOLEKO – znamy się na tym, co robimy.


Jesteśmy prężną firmą budowlaną, która znana jest w Polsce jako pionier w dziedzinie budowy ekologicznych składowisk odpadów. Mocną pozycję rynkową zdobyliśmy także dzięki realizacji „pod klucz” inwestycji z zakresu ochrony środowiska i budownictwa przemysłowego. Obecnie rozszerzamy swą aktywność w obszarze biorecyklingu, a w szczególności kompostowania osadów ściekowych i rekultywacji terenów.


Sprawdź, co oferuje nasza firma.


Zaufali nam

  Zaufali nam - Colgate-PalmoliveZaufali nam - Mondelez-InternationalZaufali nam - ENERISZaufali nam - ZOiGO "MZO" S.A.Zaufali nam - Miasto ZambrówZaufali nam - ZGOK OlsztynZaufali nam - MPGK KatowiceZaufali nam - Miasto MiechówZaufali nam - Miasto Rybnik
 • „ Nie wahamy się polecić ZTOŚ FOLEKO Sp. z o.o jako fachowego i solidnego wykonawcę”.

  w związku z wykonaniem platformy inwestycyjnej o powierzchni 7 ha pod budowę fabryki COLGATE-PALMOLIVE w Świdnicy.

  COLGATE-PALMOLIVE Manufacturing (Poland) Sp. z o.o
  Jacek Metter – Site Project Manager
 • „ Realizacja całego zakresu prac związanego z makroniwelacją terenu przebiegała terminowo i bez zastrzeżeń”.

  w związku z wykonaniem platformy inwestycyjnej o powierzchni 30 ha pod budowę fabryki ELEKTROLUX Poland Sp. z o.o

  Miasto Świdnica
  Wojciech Murdzek- Prezydent Miasta
 • „ Roboty wykonane zostały w terminie, ich jakość spełniła wymogi Inwestora, a realizacja przebiegła sprawnie także pod względem łatwości komunikacji wykonawcy  ze zleceniodawcą i inżynierem kontraktu. FOLEKO Sp. z o.o wykazała się dużym profesjonalizmem działania, w tym znajomością specyfiki wykonywania inwestycji przemysłowych na rzecz korporacji o zasięgu światowym. ”

  W związku z budową centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez International RD&Q na Bielanach Wrocławskich

  Mondelez International
  Gabriela Nimsz – Engineering Construction Lead
 • "Szczególnie cenimy sobie fachowość, kreatywność i doradztwo Wykonawcy. Zaprezentowany poziom organizacji i kultury technicznej oraz duża elastyczność w ustalaniu ceny kontraktowej pozwalają nam rekomendować FOLEKO Sp. z o.o, jako partnera do powierzenia mu skomplikowanych, odpowiedzialnych zadań o podobnym charakterze."

  W związku z budowa kwatery na składowisku odpadów w Jaroszowie.

  ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o
  Magdalena Markiewicz – Prezes Zarządu
 • ZTOŚ” FOLEKO Sp. z o.o zgodnie z naszymi oczekiwaniami wykazało się profesjonalizmem i doświadczeniem, a powyższy zakres wykonany został należycie i zgodnie z umową”.

  w związku z rozbudową i częściową rekultywacją istniejącego składowiska odpadów – prace projektowe i budowlane.

  Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A w Ostrowie Wielkopolskim.
  Andrzej Strykowski – Prezes Zarządu
 • Z satysfakcją mogę zaświadczyć, że współpraca inwestora z firmą ZTOŚ FOLEKO Sp. z o.o układała się bardzo dobrze i wykonawca w trakcie realizacji inwestycji wykazał się dużą elastycznością i zrozumieniem przy rozwiązywaniu problemów ujawniających się w trakcie realizacji zadania.”

  w związku z realizacją zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów obejmującego sortownię, kompostownię i składowisko odpadów  w Czerwonym Borze, gm. Zambrów.

  Miasto Zambrów
  Kazimierz Dębowski – Burmistrz Miasta
 • „Jakość prac wyjątkowo dobra. Współpraca układała się bardzo dobrze podczas całego okresu wykonywania inwestycji, a szczegółowego podkreślenia wymaga duże osobiste zaangażowanie oraz profesjonalizm kadry kierowniczej i technicznej.”

  w związku z wykonaniem rekultywacji 8 składowisk w rejonie Olsztyna.

  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o Olsztyn
  Adam Sierzputowski – Prezes Zarządu
 • „Powierzony firmie ZTOŚ FOLEKO Sp. z o.o zakres całej inwestycji został wykonany należycie, zgodnie z umową, terminowo, rzetelnie i fachowo. Roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”.

  w związku z budową kwatery składowiska o powierzchni 3.15 ha.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Katowicach
  Robert Potucha – Wiceprezes Zarządu
 • „ Wykonawcę charakteryzowała doskonała znajomość zagadnień z zakresu prowadzonych prac.”

  w związku z wykonaniem projektu składowiska.
  Miasto Miechów
  Krzysztof Świerczek – Burmistrz Miasta
 • „Powierzone do wykonania roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Do jakości wykonanych prac nie mamy żadnych zastrzeżeń.”

  w związku z budową na składowisku odpadów kwatery o powierzchni 3.2 ha

  Miasto Rybnik
  Janusz Koper – pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej
100%

Satysfakcji gwarantowane


 • 20 lat doświadczenia100%
 

Atutem FOLEKO jest to, że każde powierzone nam zadanie zawsze traktujemy jako dobrą okazję do potwierdzenia, że jesteśmy profesjonalistami. Mamy potencjał, wiedzę oraz doświadczenie i wiemy, jak ich użyć.

Nagrody i wyróżnienia