...po pierwsze – FIRMA


Ponad 25 lat FOLEKO Sp. z o.o z powodzeniem funkcjonuje na coraz bardziej wymagającym rynku budowlanym. Jego reguły są jasne – wzmacniają się tylko firmy, które stale doskonalą swe działanie. Zebrane przez nas doświadczenia wskazują, że decydujące znaczenie dla utrzymywania wysokiej pozycji rynkowej ma spełnienie trzech warunków:
 

Posiadanie wysoko kwalifikowanej i zaangażowanej kadry

Zwiększanie technicznych i finansowych możliwości działania

Odpowiadanie na zmieniające się potrzeby rynku i rozwijanie aktywności w nowych obszarach

Wysoko kwalifikowana i zaangażowana kadra.


Różne są metody budowania zespołu pracowników. My postawiliśmy na rozważny, organiczny wzrost i poleganie na osobach sprawdzonych w działaniu, jednoznacznie wiążących swą karierę zawodową z rozwojem spółki. Zatrudnionym w FOLEKO zawsze stawialiśmy bardzo wysokie wymagania, które modyfikowaliśmy wraz ze zmianą profilu firmy. U początku jej działalności, gdy odegraliśmy w Polsce rolę pionierów w dziedzinie stosowania geosyntetyków w ochronie środowiska, wystarczające było posiadanie fachowców potrafiących tworzyć szczelne powłoki. Obecnie, gdy realizujemy również bardzo złożone obiekty, trzon naszej kadry stanowią profesjonaliści w zakresie konstrukcji i budowli inżynieryjnych. Kompletność zespołu zapewniają specjaliści w dziedzinie zarządzania, finansów i prawa.
 

Techniczne i finansowe możliwości działania.


„Gdybyśmy mieli blachę, produkowalibyśmy konserwy. Ale nie mamy mięsa.” Ten powtarzany jako anegdota cytat z minionej epoki ilustruje oczywistą prawdę – nie jest możliwe osiąganie celów bez odpowiedniego potencjału wykonawczego, jak również zdrowych finansów. Pamięć o tej zasadzie obowiązuje w FOLEKO od początku istnienia. Nawet pierwsze, jeszcze stosunkowo niewielkie zlecenia wykorzystane były do pokrycia kosztów zakupu nowoczesnego sprzętu, rozwoju parku maszynowego i zwiększania kapitału obrotowego. Dzięki temu osiągalna stawała się realizacja coraz większych kontraktów. Krok po kroku rolę podwykonawcy zamienialiśmy na pozycję generalnego wykonawcy inwestycji. Konsekwentnie budowana wiarygodność techniczna i finansowa spowodowała, że staliśmy się bardzo pożądanym partnerem dla znaczących firm kooperujących. W rezultacie spełniamy wymogi umożliwiające powierzanie nam dużych, skomplikowanych projektów o wysokim poziomie wymagań jakościowych.

Potrzeby rynku i nowe obszary działania.


FOLEKO powstało w 1994 roku, gdy w Polsce dokonywał się zasadniczy przełom w świadomości ekologicznej. W wyniku tego pojawił się popyt między innymi na chroniące środowisko technologie w dziedzinie składowania odpadów. Odpowiedzieliśmy na to zapotrzebowanie, budując nowoczesne kwatery i rekultywując nieczynne wysypiska. W kolejnych latach w gospodarce odpadami pojawiały się nowe akcenty, a nasza firma dostosowywała profil działania do rozszerzających się stale potrzeb sektora odpadowego. Stąd na liście zaprojektowanych i zrealizowanych przez nas obiektów znalazły się sortownie, instalacje do biologicznej stabilizacji, kompostownie oraz kompletne zakłady zagospodarowania odpadów. Obecnie nasza uwaga koncentruje się na rozwiązaniu palącego problemu osadów ściekowych, których unieszkodliwianie podlega coraz większym restrykcjom prawnym. Posiadana praktyka w realizacji obiektów inżynieryjnych i kubaturowych otwiera nas na rynek budownictwa przemysłowego. Zwłaszcza, że mamy dobre doświadczenia związane z pracą na rzecz projektów dedykowanych dla znaczących marek światowych jak Elektrolux, Colgate-Palmolive i Mondelez.