Zaufali nam

Inwestorzy

COLGATE-PALMOLIVE Manufacturing (Poland) Sp. z o.o

Jacek Metter – Site Project Manager


„ Nie wahamy się polecić ZTOŚ FOLEKO Sp. z o.o jako fachowego i solidnego wykonawcę”.

w związku z wykonaniem platformy inwestycyjnej o powierzchni 7 ha pod budowę fabryki COLGATE-PALMOLIVE w Świdnicy.

Miasto Świdnica

Wojciech Murdzek- Prezydent Miasta


„ Realizacja całego zakresu prac związanego z makroniwelacją terenu przebiegała terminowo i bez zastrzeżeń”.

w związku z wykonaniem platformy inwestycyjnej o powierzchni 30 ha pod budowę fabryki ELEKTROLUX Poland Sp. z o.o

Mondelez International

Gabriela Nimsz – Engineering Construction Lead


„ Roboty wykonane zostały w terminie, ich jakość spełniła wymogi Inwestora, a realizacja przebiegła sprawnie także pod względem łatwości komunikacji wykonawcy  ze zleceniodawcą i inżynierem kontraktu. FOLEKO Sp. z o.o wykazała się dużym profesjonalizmem działania, w tym znajomością specyfiki wykonywania inwestycji przemysłowych na rzecz korporacji o zasięgu światowym. ”

W związku z budową centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez International RD&Q na Bielanach Wrocławskich

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o

Magdalena Markiewicz – Prezes Zarządu


"Szczególnie cenimy sobie fachowość, kreatywność i doradztwo Wykonawcy. Zaprezentowany poziom organizacji i kultury technicznej oraz duża elastyczność w ustalaniu ceny kontraktowej pozwalają nam rekomendować FOLEKO Sp. z o.o, jako partnera do powierzenia mu skomplikowanych, odpowiedzialnych zadań o podobnym charakterze."

W związku z budowa kwatery na składowisku odpadów w Jaroszowie.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A w Ostrowie Wielkopolskim.

Andrzej Strykowski – Prezes Zarządu


ZTOŚ” FOLEKO Sp. z o.o zgodnie z naszymi oczekiwaniami wykazało się profesjonalizmem i doświadczeniem, a powyższy zakres wykonany został należycie i zgodnie z umową”.

w związku z rozbudową i częściową rekultywacją istniejącego składowiska odpadów – prace projektowe i budowlane.

Miasto Zambrów

Kazimierz Dębowski – Burmistrz Miasta


Z satysfakcją mogę zaświadczyć, że współpraca inwestora z firmą ZTOŚ FOLEKO Sp. z o.o układała się bardzo dobrze i wykonawca w trakcie realizacji inwestycji wykazał się dużą elastycznością i zrozumieniem przy rozwiązywaniu problemów ujawniających się w trakcie realizacji zadania.”

w związku z realizacją zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów obejmującego sortownię, kompostownię i składowisko odpadów  w Czerwonym Borze, gm. Zambrów.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o Olsztyn

Adam Sierzputowski – Prezes Zarządu


„Jakość prac wyjątkowo dobra. Współpraca układała się bardzo dobrze podczas całego okresu wykonywania inwestycji, a szczegółowego podkreślenia wymaga duże osobiste zaangażowanie oraz profesjonalizm kadry kierowniczej i technicznej.”

w związku z wykonaniem rekultywacji 8 składowisk w rejonie Olsztyna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Katowicach

Robert Potucha – Wiceprezes Zarządu


„Powierzony firmie ZTOŚ FOLEKO Sp. z o.o zakres całej inwestycji został wykonany należycie, zgodnie z umową, terminowo, rzetelnie i fachowo. Roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”.

w związku z budową kwatery składowiska o powierzchni 3.15 ha.

Miasto Miechów

Krzysztof Świerczek – Burmistrz Miasta


„ Wykonawcę charakteryzowała doskonała znajomość zagadnień z zakresu prowadzonych prac.”

w związku z wykonaniem projektu składowiska.

Miasto Rybnik

Janusz Koper – pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej


„Powierzone do wykonania roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Do jakości wykonanych prac nie mamy żadnych zastrzeżeń.”

w związku z budową na składowisku odpadów kwatery o powierzchni 3.2 ha


Kooperanci

BIOKOMPO Sp. z o.o, Wrocław


Oferując w Polsce nowoczesny system kompostowania firmy HANTSCH poszukiwaliśmy partnera, który sprosta naszym wysokim wymaganiom. FOLEKO poradziło sobie ze wszystkimi technicznymi aspektami naszej technologii, a dobra organizacja pracy, a także słowność i rzeczowość w kontaktach spowodowały, że stali się dla nas pożądanym partnerem w przyszłych realizacjach.

KOMPOZ Sp z o.o, Poznań


Cenimy sobie współpracę z FOLEKO, które odważyło się zastosować promowaną przez nas polską myśl techniczną w dwóch realizowanych przez siebie zakładach. Mamy skrajnie różne doświadczenia w kontaktach z firmami budowlanymi. FOLEKO zdecydowanie wyróżnia się pod względem stosowanych podczas realizacji procedur, rzetelności rozliczeń i terminowości w wypłacie wynagrodzenia.

EKOMEL Sp. z o.o, Chojnice


FOLEKO jest spółką, która wysoko zawiesza poprzeczkę wymagań wobec współpracujących z nią firm. Jednocześnie jest pewnym i bardzo lojalnym  partnerem, z którym bez obawy można wiązać się przy realizacji nawet bardzo trudnych budów.  

Projektant


Mamy jak najlepsze doświadczenia z wykonywania dokumentacji na rzecz spółki FOLEKO. Ich inżynierowie mają dużą wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu współpraca zawsze jest bardzo rzeczowa. Po prostu wiedzą, co jest ważne i tego konsekwentnie wymagają od autorów projektu, ale nie absorbują projektantów nadmierną ilością pytań o detale, które są oczywiste dla prawdziwego fachowca. Ponadto ich znajomość z praktyki zagadnień technicznych zdecydowanie ułatwia znajdowanie rozwiązań problemów, które czasem nieoczekiwanie ujawniają się podczas wykonywania robót. Zawsze mogliśmy liczyć na ich inwencję i aktywne włączanie się w wypracowanie pożądanych modyfikacji.

FIAT


FOLEKO należy do grona naszych wieloletnich, wypróbowanych partnerów, którzy swoją flotę pojazdów stale odnawiają poprzez zakupy kolejnych, ulepszanych wersji samochodu Fiat Doblo.