Wydarzenia

14 marca 2019

Uroczyste otwarcie inwestycji w Lubaniu

W dniu wczorajszym z udziałem licznie zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie nowej części Zakładu Usług i Gospodarki Komunalnej w Lubaniu. Zadanie warte blisko 30 mln. […]
12 stycznia 2019

Przedłużenie certyfikatu ISO

Pozytywnie zakończył się kolejny audit przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą w zakresie funkcjonowania w FOLEKO Sp. z o.o Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością i Środowiskiem. Przeprowadzone badanie potwierdziło, […]
8 listopada 2018

Inwentaryzacja w Foleko

W celu usprawnienia naszej działalności, a w szczególności dla zwiększenia efektywności zarządzania, rozpoczęliśmy sukcesywne wdrażanie dwóch systemów informatycznych, które zastąpią dotychczas stosowane narzędzia. Sfery księgowości, kadr […]
19 października 2018

Nowe zlecenie na budowę kwatery

Podpisana została umowa na wykonanie nowej kwatery na odpady inne niż obojętne i niebezpieczne Olszowej g. Kępno. Zleceniodawcą jest Zakład Zagospodarowania Odpadów „Olszowa” Sp. z o.o, […]
2 września 2018

Zakończenie inwestycji w Bytomiu

Dokonany został odbiór końcowy robót na rzecz SG Synergia Sp. z o.o Sp.K.A. Polegały one na rozbudowie składowiska odpadów w Bytomiu o kolejną kwaterę. Wcześniejsze etapy […]
17 sierpnia 2018

Hala dla STEMY gotowa do użytku

Podpisaniem protokołu końcowego zakończyła się realizacja prywatnej inwestycji pn. „Budowa hali magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną w Świdnicy przy ul. Towarowej”. W rezultacie naszej pracy (projekt […]
20 czerwca 2018

Koniec prac na rzecz Grupy Kapitałowej INNEKO

18 czerwca podpisany został protokół odbioru końcowego dotyczącego budowy w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz INNEKO Sp. z o.o. Inwestycja polegała na kompleksowej modernizacji systemu odcieków powstających […]
20 kwietnia 2018

Inwestycja w Grupie Azoty zakończona

Dobiegła końca budowa kolejnego sektora składowiska odpadów w Tarnowie na zlecenia Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Realizacja ta wymagała dużego wysiłku organizacyjnego ze […]
12 kwietnia 2018

Foleko wraca do Lubania

Spółka nasza poprzez swą działalność w poprzednich latach w dużym stopniu była zaangażowana w rozwój Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego […]
10 lutego 2018

Foleko dla czystości Dolnego Śląska

FOLEKO uczestniczy w drugiej edycji programu rekultywacji nieczynnych składowisk, wdrażanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Polega on na powołaniu spółek celowych z udziałem województwa i gmin, a […]