Składowisko odpadów w Suchodole Włościańskim gm. Sabie przywrócono środowisku.

Oddanie do użytku instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.gm. Chojnice.
21 listopada 2016
Zakończenie inwestycji na terenie kombinatu chemicznego PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.
8 grudnia 2016

Składowisko odpadów w Suchodole Włościańskim gm. Sabie przywrócono środowisku.

FOLEKO Sp. z o.o zakończyło prace na byłym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o w Sokołowie Podlaskim. Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną kwatery. Dla kontroli osiadania złoża zamontowano system reperów. Prace prowadzono od września b.r