…ale najważniejsze – KLIENT


Legendarny przemysłowiec Henry Ford stwierdził: „Gdybym na początku mojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc nie pytałem.” Z nieco innych powodów w FOLEKO rzadko pytamy naszych Klientów, dlaczego powierzyli nam realizację swych inwestycji. Jednak uzyskiwane odpowiedzi najczęściej zgadzają się z rezultatami badań prowadzonych przez poważne instytucje biznesowe. Wynika z nich, że zdobywamy zaufanie inwestorów, gdyż:
 

Doceniają naszą wiedzę
i doświadczenie

Odpowiadają im logiczne
i przyjazne warunki współpracy

Upewniają się, że szanujemy pieniądze zleceniodawców
i współpracowników
Wiedza i doświadczenie.


Któż odważy się wybrać do realizacji budowy firmę, której fachowość budzi wątpliwości? Wszakże poważny przedsiębiorca zawsze polega na profesjonalistach. Z tego względu zaufali nam publiczni i prywatni zleceniodawcy z różnych regionów kraju, a także spoza Polski. Zapewne nie bez znaczenia dla podjęcia przez nich decyzji był wykaz inwestycji stanowiących nasz wieloletni dorobek i dokumentujący nabyte przez nas wiedzę i doświadczenie.

Logiczne i przyjazne warunki współpracy.


Szef znaczącego zleceniodawcy wyraził się o nas: „ FOLEKO to firma typu – kawa przed i kawa po”. Miał na myśli to, że pomimo dużej skali przedsięwzięcia właściwie nie musiał osobiście angażować się w bieżącą kontrolę, rozstrzyganie dylematów lub sporów dotyczących zadania. Z reprezentantem spółki odbył kurtuazyjne spotkanie zanim rozpoczęto prace a potem, gdy przyszło podziękować za sprawną realizację. Więcej nie było potrzeby ze względu na harmonijne współdziałanie jego personelu z kadrą prowadzącą budowę. Tak w praktyce wygląda stosowanie obowiązującej w FOLEKO zasady, że nie jesteśmy od tworzenia problemów, lecz ich rozwiązywania. Inwestorzy cenią nas także dlatego, że trzymamy się ustaleń, dostosowujemy się do ich wymagań, a jednocześnie jesteśmy rzeczowi, komunikatywni, elastyczni i kreatywni w działaniu, nie szukamy nieuzasadnionych oszczędności. Zapewne te cechy powodują, że zaufali nam tak liczni zleceniodawcy.

Szacunek dla pieniędzy.


Żadna zaleta przedsiębiorcy nie jest ważna, jeśli nie gwarantuje on bezpieczeństwa finansowego zawieranych przez siebie umów. Zwłaszcza w ostatnich latach boleśnie przekonało się o tym wielu inwestorów, a także kooperantów i dostawców firm budowlanych. Pozornie atrakcyjne warunki współpracy nierzadko nie wytrzymują próby czasu, gdy wykonawca robót nieodpowiedzialnie przedstawia swe możliwości finansowe albo jest pod tym względem niewydolny, błędnie szacuje lub świadomie zawyża realne koszty zadania, nierzetelnie je rozlicza lub beztrosko dysponuje powierzonymi pieniędzmi. FOLEKO w relacjach z partnerami nigdy nie podważa uzgodnień dotyczących ceny lub terminu płatności i zawsze wywiązuje się ze swych obowiązków. Od naszych kontrahentów wielokrotnie słyszymy opinie, że jako płatnik jesteśmy wręcz wyjątkowo wiarygodni. Troska o dobre imię firmy jest dla nas priorytetem, a zdrowe finanse warunkiem jego realizacji.