Zakończenie budowy składowiska odpadów w Paszczynie

Czy jest możliwa rekultywacja za 1 grosz? Tak!
28 września 2020
Finał inwestycji w Wąwolnicy
23 października 2020

Zakończenie budowy składowiska odpadów w Paszczynie

Podpisany został protokół końcowy dotyczący budowy składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica. Zakres rzeczowy zawierał wykonanie kwatery wraz z infrastrukturą towarzyszącą – waga, przepompownie, zbiornik na odcieki itp. W imieniu Inwestora uzyskaliśmy także pozwolenie na użytkowanie obiektu.