Czy jest możliwa rekultywacja za 1 grosz? Tak!

Nowa sortownia w Legnicy gotowa do pracy.
28 lutego 2020
Zakończenie budowy składowiska odpadów w Paszczynie
21 października 2020

Czy jest możliwa rekultywacja za 1 grosz? Tak!

Dokonano odbioru końcowego rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Guzowicach należącego do Gminy Cieszków. Oprócz prac rekultywacyjnych naszym zadaniem było również wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie niezbędnych procedur administracyjnych i uzyskanie decyzji administracyjnej zgody na zamknięcie, a także pełnienie roli zarządzającego składowiskiem. Całość wynagrodzenia wykonawcy wyniosła 1 grosz. Było to możliwe ze względu na wykorzystanie do tworzenia warstwy rekultywacyjnej glebotwórczej dopuszczonych prawem odpadów. Odbyło się to zgodnie z treścią stosownej decyzji administracyjnej o zgodzie na przetwarzanie odpadów. Uzyskanie jej także wchodziło w zakres prac objętych umową.