Foleko dla czystości Dolnego Śląska

Foleko dla czystości Dolnego Śląska
10 lutego 2018
Foleko wraca do Lubania
12 kwietnia 2018

Foleko dla czystości Dolnego Śląska

FOLEKO uczestniczy w drugiej edycji programu rekultywacji nieczynnych składowisk, wdrażanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Polega on na powołaniu spółek celowych z udziałem województwa i gmin, a następnie powierzenie im zadania pozyskania środków zewnętrznych i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych. W pierwszej edycji na zlecenie „spółki marszałkowskiej” Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o wykonaliśmy odpowiednie roboty w Mietkowie, Rogowie Sobóckim, Polanicy Zdroju. Obecnie w wyniku przetargu zorganizowanego przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o realizujemy podobne przedsięwzięcie na terenie składowiska w Kłodzku.