Foleko wraca do Lubania

Foleko dla czystości Dolnego Śląska
10 lutego 2018
Inwestycja w Grupie Azoty zakończona
20 kwietnia 2018

Foleko wraca do Lubania

Spółka nasza poprzez swą działalność w poprzednich latach w dużym stopniu była zaangażowana w rozwój Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego obecnie powierzono nam kolejny etap zwiększania potencjału zakładu. Podjęliśmy się tego zadania w konsorcjum z renomowaną firmą technologiczną Falubaz Polska S.A, gdyż najważniejszą częścią inwestycji jest zaprojektowanie i rozbudowa nowoczesnej sortowni odpadów. Inwestycja należy do kategorii tych trudniejszych w realizacji ze względu na znaczący zakres rzeczowy, krótki termin realizacji oraz konieczność zachowania ciągłości pracy zakładu.