Zmiana zarządu spółki

Rozpoczęto roboty konstrukcyjne na budowie hali dla P.H STEMA
18 grudnia 2017
Foleko dla czystości Dolnego Śląska
10 lutego 2018

Zmiana zarządu spółki

W związku z przejściem na emeryturę pana Henryka Karpińskiego wieloletniego prezesa Z.T.O.Ś „Foleko” Sp. z o.o dokonano zmian w składzie zarządu spółki. Tworzą go obecnie: Ireneusz Pałac-prezes, Rafał Decker – wiceprezes, Przemysław Tomczak – wiceprezes. Pan Henryk Karpiński, pomimo złożenia pełnionej funkcji, pozostaje współpracownikiem firmy, wspierając ją swym ogromnym doświadczeniem i przebogatą wiedzą.