Przedłużenie certyfikatu ISO

Informatyzacja w Foleko
8 listopada 2018
Uroczyste otwarcie inwestycji w Lubaniu
14 marca 2019

Przedłużenie certyfikatu ISO

Pozytywnie zakończył się kolejny audit przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą w zakresie funkcjonowania w FOLEKO Sp. z o.o Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością i Środowiskiem. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że stosujemy się do wymagań norm ISO 9001 i ISO 14 001 oraz w swej działalności skutecznie utrzymujemy standardy postepowania wypracowane przez naszą firmę na podstawie w/w norm.