Zwiększenie mocy przerobowych kompostowni w Lubawce

Finał inwestycji w Wąwolnicy
23 października 2020
Na składowisku w Lubinie kwatera na odpady przywrócona środowisku.
30 czerwca 2021

Zwiększenie mocy przerobowych kompostowni w Lubawce

Na zlecenie PGK „Sanikom” Sp. z o.o w Lubawce rozbudowaliśmy istniejącą kompostownię odpadów. Z wykorzystaniem technologii HANTSCH rozszerzyliśmy instalację o dwa żelbetowe zamknięte tunele przystosowane do kompostowania frakcji biologicznej wydzielonej ze strumienia odpadów zmieszanych, a także do biosuszenia RDF. Nowe bioreaktory spowodowały konieczność zamontowania drugiego biofiltra. Ponadto rozbudowany został plac dojrzewania poprzez wykonanie trzech otwartych napowietrzanych boksów kompostowych z rozwijaną membraną do przykrywania pryzm. W ramach inwestycji również powiększona została o blisko 1400 m2 napowietrzana płyta do kompostowania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych.