Zakończenie robót na rzecz oczyszczalni ścieków w Łodzi.

Rozbudowaliśmy składowisko w Marcinowie k. Trzebnicy.
22 marca 2017
Zakończenie rekultywacji kwatery składowiska SITA Polska Sp. z o.o w Lubochni Górki.
26 maja 2017

Zakończenie robót na rzecz oczyszczalni ścieków w Łodzi.

Kontrakt dotyczył wydobycia osadu zdeponowanego na Składowisku odpadów GOŚ-Laguny Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w Łodzi. Celem podjętych działań było przywrócenie jego pierwotnej funkcji użytkowej. Wydobycie osadu musiało być wykonane w sposób bezpieczny i z zachowaniem szczelności istniejącej geomembrany PEHD. Trudnością podczas prowadzonych prac był znaczny stopień uwodnienia osadów oraz występujące zastoiny wody.