Zakończenie rekultywacji kwatery na odpady w Janiku

Uroczyste otwarcie inwestycji w Lubaniu
14 marca 2019
Uroczyste oddanie do użytku kwatery na odpady w Płoszowie
25 sierpnia 2019

Zakończenie rekultywacji kwatery na odpady w Janiku

24 maja podpisany został protokół końcowy dla zadania „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów w Janiku” zrealizowanego przez nas na rzecz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była to jedna z bardziej skomplikowanych rekultywacji wykonywanej przez naszą firmę. Podstawowe utrudnienie wynikało stąd, że składowisko posiada bardzo strome i długie skarpy. Dobrze ilustruje ten problem zestawienie powierzchni: wierzchowina -0.71 ha, skarpy – 4.01 ha. Konieczna była praca w niesprzyjających warunkach pogodowych – realizacja w okresie listopad – maj. Pomimo tego, wykonaliśmy prace należycie i terminowo.