Foleko zwycięzcą konkursu – „Modernizacja Roku 2014”
27 sierpnia 2015
Zakończenie inwestycji dla PGK w Radomsku
10 grudnia 2015

Zakończenie inwestycji w Orlim Stawie

W obecności przedstawicieli 21 gmin tworzących ZGK „Czyste miasto, czysta gmina” w Kaliszu dokonano uroczystego otwarcia nowej kwatery przeznaczonej do składowania odpadów na terenie zakładu w Orlim Stawie. FOLEKO Sp. z o.o była projektantem i generalnym wykonawcą spełniającej najwyższe wymogi środowiskowe inwestycji.

Według założeń ma być ona wystarczająca na okres najbliższych 40-50 lat. Stąd jej znaczna powierzchnia – 7 ha i pojemność – ponad 1.3 mln m3. W zakresie inwestycji znalazło się także zaprojektowanie i wykonanie instalacji odzysku biogazu z eksploatowanej w ostatnich latach kwatery nr 1. System 16 studni odgazowujących oraz kompleksowa infrastruktura niezbędna do bezpiecznego ich funkcjonowania zasila w paliwo nowoczesną jednostkę kogeneracyjną.  Zapewni ona wykorzystanie zawartego w gazie składowiskowym metanu. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby eksploatacji zakładu. Moc elektryczna generatora wynosi 250 kW, natomiast moc cieplna 265 kW. Pozawala to pokryć energetyczne zapotrzebowanie zakładu w ok. 70% ze źródeł energii odnawialnej. Nadwyżka energii elektrycznej będzie sprzedawana do krajowej sieci energetycznej.

Wartość inwestycji wyniosła prawie 13.5 mln PLN.