Zakończenie inwestycji dla PGK w Radomsku

Zakończenie inwestycji w Orlim Stawie
18 września 2015
Odbiór końcowy inwestycji dla ENERIS (ECU) w Jaroszowie
12 lutego 2016

Zakończenie inwestycji dla PGK w Radomsku

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wykonanej w ramach zadania: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie”.

FOLEKO Sp. z o.o było generalnym wykonawcą zadania, którego inwestorem jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku. Zakres prac obejmował  wybudowanie instalacji do stabilizacji frakcji ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, w tym roboty budowlane oraz dostawę i montaż technologii (m.in. systemy: napowietrzania i wentylacji, ujęcia i oczyszczenia powietrza procesowego, odprowadzania powstających odcieków, sterowania i czujników technologicznych wraz z oprogramowaniem,). Wykonano również  dodatkową wiatę magazynową, plac dojrzewania, plac technologiczny przeznaczony do magazynowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz rozbiórkowych, a także niezbędne sieci zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Instalacja przeszła pomyślnie próbny rozruch technologiczny, a jej skuteczność działania potwierdzona została badaniami akredytowanego laboratorium. Inwestor wysoko ocenił jakość naszej pracy. Jej efekt znalazł uznanie także w oczach odwiedzającego zakład profesora Jana Szyszko urzędującego Ministra Środowiska.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 12 mln PLN.12