Zakończenie czynności odbiorowych w Kobiernikach

„Słodkie” zadanie w Skarbimierzu za nami.
2 sierpnia 2016
Zakończenie czynności odbiorowych w Kobiernikach
4 października 2016

Zakończenie czynności odbiorowych w Kobiernikach

Zadanie prowadzone było w ramach modernizacji i rozbudowy zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Płocku Sp. z o.o. Prace, wśród których dominowały roboty betonowe, trwały od maja b.r.