Zakończenie czynności odbiorowych w Kobiernikach

Zakończenie czynności odbiorowych w Kobiernikach
4 października 2016
Oddanie do użytku instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.gm. Chojnice.
21 listopada 2016

Zakończenie czynności odbiorowych w Kobiernikach

Zadanie prowadzone było w ramach modernizacji i rozbudowy zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Płocku Sp. z o.o. Prace, wśród których dominowały roboty betonowe, trwały od maja b.r.