Zakład należący do Sanikom Sp.z o.o w Lubawce jeszcze nowocześniejszy.

Na składowisku w Lubinie kwatera na odpady przywrócona środowisku.
30 czerwca 2021
Bezpieczne miejsce dla niebezpiecznych odpadów.
22 lipca 2021

Zakład należący do Sanikom Sp.z o.o w Lubawce jeszcze nowocześniejszy.

Zakończona została realizacja zadania wykonywanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki”. Należący do Sanikom Sp. z o.o teren zakładu przetwarzania odpadów przy ul. Komunalnej w Lubawce zmienił się nie do poznania. W miejsce wyburzonych przez wykonawcę obiektów powstały nowe, wśród których dominuje hala o powierzchni 1800 m2. W jej wnętrzu wybudowano instalację technologiczną spełniająca najnowsze wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT). Jej sercem jest zespół separatorów zapewniających co najmniej 95 % skuteczność sortowania. Proces technologiczny jest wysoce zautomatyzowany, a nowoczesny system monitoringu czuwa nad bezpieczeństwem pracy i zachowaniem norm emisyjnych. Dach obiektu wykorzystano do stworzenia farmy fotowoltaicznej. W skład inwestycji wartej 34 mln zł netto wchodzą także: budynek socjalny, wiaty na surowce, trafostacja , waga oraz infrastruktura drogowa i podziemna.