Na składowisku w Lubinie kwatera na odpady przywrócona środowisku.

Zwiększenie mocy przerobowych kompostowni w Lubawce
18 stycznia 2021
Zakład należący do Sanikom Sp.z o.o w Lubawce jeszcze nowocześniejszy.
9 lipca 2021

Na składowisku w Lubinie kwatera na odpady przywrócona środowisku.

Podpisaniem końcowego protokołu odbioru zakończona została rekultywacja kwatery nr I składowiska odpadów w Lubinie będącego własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami MUNDO Sp. z o.o. To jedna z najbardziej znaczących prac o tym charakterze wykonywana w ostatnim czasie przez Foleko – powierzchnia kwatery 9.5 ha. Dzięki przeprowadzonej rekultywacji ostatecznie wyeliminowane zostały zagrożenia, jakie zdeponowane odpady stanowiły dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego i środowiska gruntowego. Mieszkańcy Lubina, dla których składowisko było uciążliwe, co generowało na przestrzeni lat ponawiające się napięcia, mogą odetchnąć z ulgą.