Rozbudowaliśmy składowisko w Marcinowie k. Trzebnicy.

Udany finał inwestycji w Korczowie k. Biłgoraja
29 grudnia 2016
Zakończenie robót na rzecz oczyszczalni ścieków w Łodzi.
23 maja 2017

Rozbudowaliśmy składowisko w Marcinowie k. Trzebnicy.

Inwestorem zadania był Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA – ERGO Sp. z o.o. Rozbudowa polegała na wykonaniu kwatery przeznaczonej na składowanie materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest. W zakresie zamówienia znalazło się wykonanie makroniwelacji i obwałowań kwatery, a także drogi technologicznej.