Oddanie do użytku instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.gm. Chojnice.

Zakończenie czynności odbiorowych w Kobiernikach
4 października 2016
Składowisko odpadów w Suchodole Włościańskim gm. Sabie przywrócono środowisku.
30 listopada 2016

Oddanie do użytku instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.gm. Chojnice.