Oddanie do użytku inwestycji dla LPGK w Legnicy

Kolejna realizacja dla Mondelez International RD&Q
30 kwietnia 2016
„Słodkie” zadanie w Skarbimierzu za nami.
2 sierpnia 2016

Oddanie do użytku inwestycji dla LPGK w Legnicy

Rozpoczęto eksploatację kolejnej, już ósmej, wybudowanej przez FOLEKO Sp. z o.o instalacji przeznaczonej do przetwarzania frakcji biodegradowalnych odpadów z wykorzystaniem procesów tlenowych zachodzących w żelbetowych bioreaktorach. Inwestycję zrealizowano na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej. Kompleks 6 bioreaktorów zapewnia roczną przepustowość 25 tys. Mg. Zastosowana technologia stabilizacji tlenowej wraz z systemem oczyszczania powietrza procesowego (płuczka + biofiltr) do minimum ograniczają uciążliwości środowiskowe. W prezentacji możliwości technicznych instalacji wzięli udział przedstawiciele inwestora – Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Legnicy, Prezydent Miasta Legnicy, delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz prezesi spółek zajmujących się gospodarką komunalną.

Wartość inwestycji wyniosła prawie 8.4 mln PLN.