Odbiór końcowy inwestycji dla ENERIS (ECU) w Jaroszowie

Zakończenie inwestycji dla PGK w Radomsku
10 grudnia 2015
Kolejna realizacja dla Mondelez International RD&Q
30 kwietnia 2016

Odbiór końcowy inwestycji dla ENERIS (ECU) w Jaroszowie

Dokonany został odbiór końcowy  kwatery przeznaczonej do deponowania odpadów komunalnych wybudowanej przez FOLEKO Sp. z o.o na terenie Ekologicznego Centrum Utylizacji w Jaroszowie gm. Strzegom. Powierzchnia zabudowy kwatery to blisko 5 ha, a jej pojemność przekracza 1.1 mln m3. Bezpieczeństwo ekologiczne podczas eksploatacji zostało zapewnione poprzez wykonanie izolacji niecki składowiska zarówno sztuczną barierą geologiczną, jak i geomembraną syntetyczną z PEHD. Ponadto zrealizowano system kontrolnego drenażu podfoliowego, odprowadzenie wód gruntowych i odcieków wraz z ich przepompownią, a także kompleks studni odgazowujących złoże. Przedstawiciele GRUPY ENERIS podkreślili, że inwestycja była trudna w realizacji ze względu na występujące uwarunkowania geologiczne. Jednak konstruktywna współpraca nadzoru inwestorskiego, projektantów i wykonawcy pozwoliła osiągnąć założony cel.