Odbiór inwestycji zrealizowanej dla GPK-SUEZ Głogów.

Uroczystość w Olszowej – nowa kwatera gotowa do eksploatacji.
21 października 2019
Rozwój systemu zarządzania jakością w FOLEKO Sp. z o.o
22 grudnia 2019

Odbiór inwestycji zrealizowanej dla GPK-SUEZ Głogów.

Dobiegły końca prowadzone od kwietnia 2019 r roboty związane z budową kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wchodzącej w skład RIPOK MBP w Głogowie prowadzonej przez GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. Oprócz przygotowania miejsca dla deponowania odpadów o pojemności docelowej ponad 140 tys. m3 zakres zamówienia obejmował także budowę przepompownię wód odciekowych oraz garaż dla kompaktora.