Koniec prac na rzecz Grupy Kapitałowej INNEKO

Inwestycja w Grupie Azoty zakończona
20 kwietnia 2018
Hala dla STEMY gotowa do użytku
17 sierpnia 2018

Koniec prac na rzecz Grupy Kapitałowej INNEKO

18 czerwca podpisany został protokół odbioru końcowego dotyczącego budowy w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz INNEKO Sp. z o.o. Inwestycja polegała na kompleksowej modernizacji systemu odcieków powstających na składowisku odpadów.