Kolejna realizacja dla Mondelez International RD&Q

Odbiór końcowy inwestycji dla ENERIS (ECU) w Jaroszowie
12 lutego 2016
Oddanie do użytku inwestycji dla LPGK w Legnicy
19 maja 2016

Kolejna realizacja dla Mondelez International RD&Q

FOLEKO Sp. z o.o zawarło kolejną umowę na roboty związane z budową fabryki dla Mondelez International RD&Q – światowego koncernu zajmującego się wytwarzaniem artykułów spożywczych i napojów, w Polsce znanego głównie jako producenta słodyczy. W dniu 20.04.2016 zakończony zostały pierwszy etap inwestycji – prace przygotowawcze dotyczące budowy Centrum Badawczo Rozwojowego zlokalizowanego we Wrocławiu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jakość naszej pracy została oceniona na tyle wysoko, że zlecono nam realizację platformy inwestycyjnej na potrzeby rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu. W zakresie umownym znalazło się wykonanie precyzyjnej makroniwelacji, podłoża o wymaganej, wysokiej nośności oraz elementów uzbrojenia podziemnego.