Inwestycja w Grupie Azoty zakończona

Foleko wraca do Lubania
12 kwietnia 2018
Koniec prac na rzecz Grupy Kapitałowej INNEKO
20 czerwca 2018

Inwestycja w Grupie Azoty zakończona

Dobiegła końca budowa kolejnego sektora składowiska odpadów w Tarnowie na zlecenia Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Realizacja ta wymagała dużego wysiłku organizacyjnego ze względu na wystąpienie szczególnie trudnych warunków atmosferycznych. Tym bardziej mamy satysfakcję, że w udzielonych nam referencjach obejmujących projektowanie i roboty budowlane znalazł się zapis: „Powierzony zakres całej inwestycji został wykonany zgodnie z umową, terminowo, rzetelnie i fachowo. Współpraca przebiegała dobrze podczas całego okresu wykonywania inwestycji”.