Bezpieczne miejsce dla niebezpiecznych odpadów.

Zakład należący do Sanikom Sp.z o.o w Lubawce jeszcze nowocześniejszy.
9 lipca 2021

Bezpieczne miejsce dla niebezpiecznych odpadów.

Pomyślnie zakończyły się czynności odbiorowe na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych w Radomsku realizowanych na rzecz FCC „Eko-Radomsko”. Ze względu na charakter składowanych odpadów powstała kwatera podzielona na kilka sekcji spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, co weryfikowane było również przez zagranicznych specjalistów koncernu FCC. Dla Foleko to kolejne ważne doświadczenie, utwierdzające nas w przekonaniu, że jesteśmy w stanie realizować zadania o znaczącej skali trudności.